• Dotacja na zakup książek

    • 21.04.2022 14:48
    • Nasza szkoła otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025. Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizacja bibliotek.Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.
      
      Katarzyna Kozłowska  - nauczyciel bibliotekarz
    • więcej
    • NPRC 2.0
    • NPRC 2.0

    • 22.04.2022 14:08
    • Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i realizację działań promujących czytelnictwo  w wysokości 12000zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”     oraz 3000zł z Organu Prowadzącego szkołę – Gminę Olecko.

     Iwona Narkiewicz - Bielska

    • więcej