• TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 15 – 19 listopada 2021 r.
    • TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 15 – 19 listopada 2021 r.

    • 23.11.2021 20:46
    • Tegoroczne obchody Tygodnia Edukacji Globalnej były inne niż poprzednie. Przebiegały w czasie, gdy świat wstrzymuje oddech w obliczu pandemii. Tym bardziej ważne są hasła zapisane jako Cele Zrównoważonego Rozwoju.

     Uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach „Opowieści z zielonego parku”  prowadzonych przez Panią Agnieszkę Makarewicz – lidera Edukacji Globalnej. Celem zajęć było rozwijanie  świadomej  proekologicznej postawy, takiej jak codzienne  właściwe nawyki, np.  świadome minimalizowanie  produkcji odpadów w gospodarstwie domowym oraz ich  segregowanie, a także sposoby oszczędzania zasobów wody, mądry konsumpcjonizm. Dzieci wzięły udział w aktywizujących ćwiczeniach, a pracę podsumowało obejrzenie inscenizacji teatrzyku kamishibai.

     Uczniowie problemem związanym z wodą na świecie i wokół nas  zajmowali się cały tydzień. Zapoznali się ze sposobem funkcjonowania miejskich wodociągów, oczyszczalni ścieków, a przede wszystkim rozmawiali o wpływie naszych nawyków na gospodarkę wodą.

     Klasy starsze pracowały nad zapoznaniem się z problemem związanym z wybranym Celem Zrównoważonego Rozwoju poprzez dyskusje i zapoznanie z materiałami prezentowanymi przez wychowawców klas.

     Klasa 6 a przygotowała obszerną prezentację na temat edukacji globalnej, w której odkreśliła najważniejsze według uczniów problemy świata: segregacji śmieci i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

     Serdecznie dziękuję uczniom zaangażowanym w dyskusję o świecie i jego problemach, a także nauczycielom wspomagającym wychowanków w pracy nad kształceniem świadomości uczniów oraz pani Agnieszce Makarewicz za ciekawe i inspirujące zajęcia.

     Katarzyna Werstak

    • więcej
    • TO NASZ WSPÓLNY ŚWIAT. DZIAŁAJMY RAZEM!
    • TO NASZ WSPÓLNY ŚWIAT. DZIAŁAJMY RAZEM!

    • 22.10.2021 12:21
    •  

     Tegoroczne obchody Tygodnia Edukacji Globalnej to przede wszystkim konkurs „Z klimatem dla przyszłości Planety”.

     Zespół chętnych uczniów opracuje projekt działań realizowanych na rzecz klimatu w środowisku lokalnym. Postaramy się rozpoznać problemy i zaproponować rozwiązania promujące postawy odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.

     Na chętnych do udziału w pracach zespołu czekamy do 27 października. Proszę zgłaszać się do p. Katarzyny Werstak.

     Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

     Katarzyna Werstak

      

      
    • więcej
    • Tydzień Edukacji Globalnej
    • Tydzień Edukacji Globalnej

    • 16.10.2021 21:37
    •  


     Uczniowie młodszych klas 1 a, 2 a, 3 a i 3 b  biorą udział w akcji „Dzieciaki ratują zwierzaki”. To przedsięwzięcie, którego patronem jest fundacja TupTupTup CultureLab, a jej działania wpisują się w Edukację Globalną. Aktywność w tym zakresie prowadzimy w naszej szkole już od wielu lat organizując Tydzień Edukacji Globalnej, prowadząc zajęcia związane z tematyką działań na rzecz rozszerzenia zakresu kształcenia obywatelskiego i wychowania.

     Tegoroczny program Edukacji Globalnej funkcjonuje pod hasłem: Działajmy razem! Działajmy, by wprowadzić w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju, aby Ziemia i jej mieszkańcy mogli istnieć w przyjaznym i zdrowym środowisku.

     Celem Fundacji TupTupTup CultureLab jest zwiększenie wśród dzieci szacunku dla środowiska i drugiego człowieka i zachęcenie do rozpoczęcia aktywnych działań w swoim lokalnym społeczeństwie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tej aktywnej społeczności.

     Katarzyna Werstak

    • więcej